De probleemstelling is een belangrijk onderdeel van een onderzoek. De probleemstelling, alias ‘de centrale onderzoeksvraag’, maakt inzichtelijk wat je wel en wat je niet gaat onderzoeken. Tenminste, als