0 Flares 0 Flares ×

Reflectie scriptie schrijven

Reflectie voor je scriptie schrijven

Aan het einde van een afstudeeronderzoek schrijf je een reflectie. Dit is vaak een verplicht onderdeel van een scriptie. Maar wat is een reflectie en wat hoort er allemaal in?

In een reflectie denk je bewust na over je handelen met betrekking tot jezelf en je afstudeeronderzoek. Het is een kritische noot van jezelf op je voorgenomen en gerealiseerde onderzoek (de voor en na situatie). Het doel hiervan is om na te gaan wat je leerpunten zijn om beter te kunnen handelen in een toekomstige, soortgelijk situatie.

Een reflectie heeft een drieledige opzet, bestaande uit een reflectie op het literatuuronderzoek, een reflectie op de gehanteerde onderzoeksmethodologie en een reflectie op de onderzoeksuitkomsten. Hieronder staan per onderdeel een aantal voorbeelden van vragen waarop je kunt reflecteren. 

1 ) Een reflectie op het literatuuronderzoek

 • In hoeverre was de theorie bruikbaar voor het onderzoek? Welke inzichten waren het meest bruikbaar?
 • Bood het theoretisch kader voldoende handvatten om het onderzoek uit te voeren?
 • Waren de kernbegrippen uit de probleemstelling en onderliggende deelvragen aan de hand van de literatuur te definiëren en te onderzoeken?
 • Had je meer of minder literatuuronderzoek moeten doen?

2 ) Een reflectie op de gehanteerde onderzoeksmethodologie

 • Heb je de juiste dataverzamelingsmethoden gehanteerd om een antwoord te vinden op je probleemstelling en de onderliggende deelvragen? Was een alternatieve methode mogelijk beter geweest?
 • Heb je de onderzoeksdoelgroep kunnen bereiken? Werkte de doelgroep mee? Hoe benaderde je de doelgroep en leverde dat de beoogde respons op? 
 • Tegen welke problemen ben je aangelopen bij het hanteren van je dataverzamelingsmethoden? Heb je rekening gehouden met een mogelijk ‘what if’ scenario? 
 • Wat had je meer of minder kunnen doen om de betrouwbaarheid van je onderzoek te verhogen?

3 ) Een reflectie op de onderzoeksuitkomsten

 • Bieden de onderzoeksuitkomsten voldoende inzichten om met relevante aanbevelingen te komen?
 • In hoeverre voldoen de onderzoeksresultaten aan jouw verwachtingspatroon? Vind je de resultaten verrassend?
 • Heb je voor de totstandkoming van de uitkomsten op de juiste manier gebruikgemaakt van de theorie en de onderzoeksmethoden?

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 0 Flares ×