Probleemstelling formuleren? Voorbeelden uitgelicht

0 Flares 0 Flares ×

Probleemstelling formuleren voorbeeld

De probleemstelling is een belangrijk onderdeel van een onderzoek. De probleemstelling, alias ‘de centrale onderzoeksvraag’, maakt inzichtelijk wat je wel en wat je niet gaat onderzoeken. Tenminste, als de aspecten van de probleemstelling duidelijk zijn. Hier gaan veel studenten tamelijk de mist in. Ze bekijken hun probleemstelling door een roze bril of zijn volledig het spoor bijster. Een gepuzzel met termen, het aantal woorden en de formulering. Herken je dit probleem? Geen nood, we zetten je graag op het goede spoor aan de hand van een aantal voorbeelden.

Probleemstelling in het kort

Eerst even een stap terug, wat is een probleemstelling? De probleemstelling is een open vraag die – zoals eerder gezegd – duidelijk maakt wat je wel en wat je niet gaat onderzoeken. Deze vraag komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar dient afgeleid te zijn van het probleemveld van je opdrachtgever. De probleemstelling loopt als een rode draad door je onderzoek. Bij elke activiteit die je ten gunste van je onderzoek uitvoert, ligt je probleemstelling ten grondslag. Hier moet namelijk een antwoord op komen en dat lukt alleen als de probleemstelling jou de focus geeft die je nodig hebt.

De ingrediënten van een goede probleemstelling

De eerste ingrediënt is al verklapt: de probleemstelling is altijd een open vraag, beginnend met ‘wie, wat, waarom, hoe, waardoor, wanneer, op welke wijze, hoeveel’ etc. Daarnaast hoort een probleemstelling eenduidig te zijn, oftewel je hoort een dusdanige afbakening aan te brengen in je onderzoek zodat je precies weet wat je wilt bereiken. Houd de probleemstelling verder beknopt (maximaal 25 woorden).

Een voorbeeld van een goede probleemstelling:
Hoe kan [naam opdrachtgever] via social media de verbinding met haar doelgroep senioren in de leeftijdscategorie 50+ tot stand brengen danwel versterken?

Toelichting:
In het bovenstaand voorbeeld van een goede probleemstelling is precies duidelijk wat onderzocht moet worden. De doelgroep is afgebakend als ook het middel waarmee de doelgroep bereikt moet worden.  

Een voorbeeld van een onduidelijke, zwakke probleemstelling:
Welke strategie moet [naam opdrachtgever] hanteren om haar nieuwste product succesvol in de markt te lanceren?

Toelichting:
De grootste tekortkoming in het bovenstaand voorbeeld is dat de termen die erin voorkomen onvoldoende zijn geoperationaliseerd. De termen roepen veel vragen op en dat is een teken van onduidelijkheid. De volgende vragen zouden bij je kunnen opborrelen bij het lezen van de bovenstaande probleemstelling:

• Wat voor soort strategie moet er tot stand komen? Een ondernemingsstrategie? Een marketingstrategie? Een groeistrategie?
• Om welke markt gaat het? De particuliere of de zakelijke markt? De Duitse markt? De telefoniemarkt, bouwmarkt of misschien wel de verzekeringsmarkt?
• Welk nieuwe product moet er gelanceerd worden?
• Wat is de maatstaf van succesvol? Is de productintroductie pas succesvol wanneer er een bepaald bereik, penetratiegraad of omzet is behaald? En binnen welk termijn moet dat dan worden behaald?

Door de termen goed te definiëren en af te bakenen krijg je een duidelijkere probleemstelling die beter te beantwoorden is. Na wat schaven en sleutelen is dit de verbeterde variant: Met welke marketingstrategie kan [naam opdrachtgever] de Nadia crosstrainer succesvol introduceren in de Nederlandse fitnessmarkt, zodat er 6 maanden na de introductie minimaal 150 eenheden zijn verkocht?

“De probleemstelling is een kernachtige, eenduidige én open vraag die precies verwoord wat onderzocht moet worden”.

Relevantie en haalbaarheid

Het is ook belangrijk dat je je probleemstelling toetst aan relevantie en haalbaarheid. De probleemstelling moet relevant zijn voor je opdrachtgever, ofwel de probleemstelling moet inzichten opleveren die zoveel mogelijk voorzien in de werkelijke behoefte van je opdrachtgever. Daarnaast moet je probleemstelling onderzoekbaar zijn met de beschikbare middelen, tijd en de bereidwilligheid én bereikbaarheid van je onderzoeksdoelgroep. Kun je bijvoorbeeld makkelijk mensen traceren die in het bezit zijn van een scootmobiel?


De probleemstelling verdient dus extra aandacht, niet alleen van jou maar ook van anderen. Laat dus ook het licht van anderen erop schijnen, zodat je er zeker van bent of je centrale onderzoeksvraag aanvaardbaar en duidelijk is. Weet jij al of je met jouw probleemstelling precies weet wat je te onderzoeken hebt?

 

Bron foto intro: pixabay.com

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 0 Flares ×
One Comment

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *