Probleemanalyse: Ga op zoek naar het échte probleem

0 Flares 0 Flares ×

Probleemanalyse maken? Ga op zoek naar de why!

Ieder onderzoek of scriptie heeft een reden. De reden kan een probleem of vraagstuk zijn waar de opdrachtgever mee worstelt. Minder verkopen? Een toename van het ziekteverzuim? Een nieuwe afzetmarkt aanboren? Dit klinkt allemaal behoorlijk cliché, maar wat is nou écht het probleem? Waarom wordt er minder verkocht? Waarom een nieuwe afzetmarkt aanboren? Dit achterhaal je door het maken van een probleemanalyse

Belang van een goede probleemanalyse

De opdrachtgever wenst voor zijn probleem of vraagstuk een weloverwogen advies om er zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Hierbij is het bedachtzaam te achterhalen hoe het probleem is ontstaan en wat het heeft veroorzaakt. Een probleem ontstaat namelijk niet zomaar. Hier zijn altijd één of meerdere oorzaken voor aan te duiden.

In een bepaalde context kan het zijn dat deze oorzaken bekend zijn, waarbij louter onderzocht moet worden hoe deze verholpen of verminderd kunnen worden. Of het kan zijn dat de oorzaken niet bekend zijn, waardoor er op basis van een aanname wordt onderzocht of en in hoeverre deze klopt.

Wat de context ook is, een goede probleemanalyse is nodig om het probleem scherp te krijgen en sturing aan het onderzoek te geven. Uit de probleemanalyse ontstaat namelijk de probleemstelling, ofwel de centrale onderzoeksvraag die je gaat beantwoorden. En met dat antwoord kan je opdrachtgever al dan niet de huidige situatie aanpakken en verbeteren of misschien wel verhelpen. Om dat te kunnen realiseren moet wel eerst de ernst van het probleem duidelijk zijn. Waar gaat het nu werkelijk om?  

Probleem achter het probleem

Afstudeeropdrachten zijn in beginsel vaak generiek. Hier ligt een belangrijke taak voor de onderzoeker om de opdracht te specificeren. Dit doe je in nauw overleg met je opdrachtgever. Neem niet zomaar ieder antwoord voor lief aan, maar durf je kritisch op te stellen en de vinger op de zere plek te leggen. Hoezo, de autoverkoop in de showroom neemt af? Is er bijvoorbeeld meer of minder in marketingactiviteiten geïnvesteerd? Zijn er zichtbare trends en ontwikkelingen in de automotive branche en hoe zit het met de concurrentie?

Voel je opdrachtgever maar eens even stevig aan de tand. Een afname in de groei van het aantal verkopen is natuurlijk een probleem, maar achterhaal ook ‘het probleem achter het probleem’. Wat zijn de oorzaken, de beïnvloedbare factoren van het probleem? Een probleem is altijd een gevolg van één of meerdere drijfveren. Een kwestie dus van goed doorvragen of doorzoeken. Een handig instrument waarmee je kunt ontdekken waar je de angel eruit moet halen is de 6-W formule.

6-W’s

Aan de hand van de 6-W’s kun je het probleem waarmee je opdrachtgever worstelt scherp krijgen.

  • Wat is het probleem?
  • Wie heeft het probleem? (Wie kan of kunnen dit als probleem ervaren?)
  • Wanneer is het probleem ontstaan? (En sinds wanneer ervaart de opdrachtgever dit als een probleem?)
  • Waarom is het een probleem? (Waarom ondervindt de opdrachtgever hinder aan het probleem? Wat zijn de gevolgen van het probleem voor de bedrijfsvoering of de maatschappij?)
  • Waar doet het probleem zich voor? (Binnen of buiten de organisatie? Bij een specifieke afdeling, locatie, branche of in de maatschappij?)
  • Wat is de aanleiding van het probleem? (Hoe is het probleem ontstaan? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de beïnvloedbare factoren? Wat is de aanname?)
Inhoudelijke oriëntatie

Naast het inwinnen van informatie bij je opdrachtgever doe je er goed aan om je op andere manieren te verdiepen in het probleem. Bestudeer literatuurboeken, wetenschappelijke artikelen, (branche)rapporten en dergelijke om het probleemveld te verkennen. Zo kun je vanuit de literatuur aantonen dat het bijvoorbeeld om een actueel probleem gaat, hoe het probleem of de oorzaken zich in de tijd hebben ontwikkeld of waarmee het probleem samenhangt. Hierdoor kun je het belang van je onderzoek of scriptie extra kracht bijzetten.


De probleemanalyse helpt jou en je opdrachtgever om de huidige situatie scherp te krijgen. En dit gaat veel dieper dan een bedrijf dat meer omzet wil. Welk bedrijf wil dat nou niet? Wees dus uiterst kritisch, verdiep je in het ‘echte’ probleem en rapporteer je bevindingen die ertoe doen om een krachtige probleemstelling te kunnen formuleren.

 

Foto intro door Eric

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 0 Flares ×
2 Comments

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *