0 Flares 0 Flares ×

Bij het uitvoeren van een afstudeeronderzoek verzamel je onderzoeksgegevens. Deze gegevens bieden je aanknopingspunten voor het beantwoorden van de probleemstelling, waar je opdrachtgever graag kennis van neemt. De kennis die je hebt opgedaan presenteer je door middel van een rapport of onderzoeksverslag. In het kader van afstuderen wordt dit ook wel een scriptie genoemd. 

Eisen rapportage

Rapporten hebben min of meer allemaal dezelfde structuur, namelijk een titelblad, inleiding, onderzoeksopzet, de resultaten en de conclusie en aanbevelingen. Het opleidingsinstituut stelt eisen aan een rapportage. Deze eisen hebben vaak betrekking tot de vaste aspecten van een rapportage, maar ook tot de kwaliteit. Denk hierbij aan een norm voor het aantal spel- en taalfouten per pagina, de manier van refereren / verwijzen, het maximaal aantal pagina’s en de opmaak. 

Checklist rapportage

Als je een scriptie of een rapport schrijft, dan kun je deze checklist min of meer aanhouden als leidraad.

Titelblad, bestaande uit:
 • Een werktitel (vaak is dit het onderwerp of de probleemstelling van de afstudeeropdracht);
 • Versienummer
 • De auteur;
 • De opleiding;
 • De opdrachtgever (bedrijf of instelling);
 • (E-mail)adres;
 • Publicatiedatum.
Samenvatting
Inhoudsopgave
Introductie, bestaande uit:
 • De opdracht;
 • De opdrachtgever;
 • Rapportopbouw;
 • De probleemanalyse;
 • De probleemstelling en onderzoeksvragen;
 • Onderzoeksafbakening en randvoorwaarden.
Theoretisch kader, bestaande uit:
 • Bestaande onderzoeken;
 • Meetbaarheid relevante begrippen.
Onderzoeksopzet, bestaande uit:
 • Onderzoeksmethodiek of dataverzamelingstechnieken;
 • Verantwoording onderzoeksopzet.
Resultaten, bestaande uit:
 • De weergave van de belangrijkste bevindingen (hoofd- en bijzaken onderscheiden);
 • De manier waarop tot deze bevindingen is gekomen;
 • De gevolgtrekking van deze bevindingen in relatie tot de onderzoeksvragen.
Conclusie, bestaande uit:
 • Conclusie per onderzoeksvraag;
 • Algemene conclusie (passend antwoord op de probleemstelling).
Aanbevelingen, bestaande uit:
 • Suggesties om de probleemstelling aan te pakken / op te lossen;
 • Optioneel: Implementatieplan.
Verklarende woordenlijst
Literatuurlijst
Reflectie
Bijlagen

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×