Een goede samenvatting voor je scriptie schrijven doe je zo

0 Flares 0 Flares ×

Samenvatting voor je scriptie schrijven: Hoe doe je dat?

In een scriptie mag een (management)samenvatting natuurlijk niet ontbreken. Een samenvatting is een vast en belangrijk onderdeel van een zakelijk rapport. Echter zijn er velen die met het schrijven van dit onderdeel behoorlijk wat moeite hebben. In dit blog worden je adviezen gegeven die je helpen bij het schrijven van een goede samenvatting.

De plaats en functie van een samenvatting

Een samenvatting geeft de lezer een indruk waar een zakelijk rapport of scriptie over gaat. Dit onderdeel bevindt zich aan het begin van een scriptie, direct na de omslagpagina of na het voorwoord en voorafgaand aan de inhoudsopgave. De samenvatting schrijf je pas als je scriptie (bijna) af is.

Een scriptie wordt zelden van A tot Z gelezen, zeker in het bedrijfsleven. De opdrachtgever – vaak het management van een bedrijf (vandaar managementsamenvatting) – wil vanwege de bedrijfsdrukte eerst en soms alleen de hoofdzaken van de scriptie weten. Mocht er meer tijd zijn en nadere nieuwsgierigheid zijn gewekt, dan navigeert hij verder naar andere hoofdstukken.

Een samenvatting moet dus zorgvuldig geschreven worden, omdat deze vrijwel altijd en als eerste gelezen wordt. Maar waar moet een goed geschreven samenvatting aan voldoen?

De lengte en inhoud

Een samenvatting schrijf je kort en bondig. Dit betekent dat je samenvatting niet langer dan één A4 mag zijn. De opleidingsinstituut stelt hier vaak eisen aan vast (bijvoorbeeld een minimum en maximum aantal woorden).

Een samenvatting dien je ook zo volledig mogelijk te schrijven. Dit houdt in dat je de lezer de belangrijkste informatie geeft, waarbij je kernachtig de volgende vragen in je samenvatting beantwoordt:

  • Waar gaat je onderzoek over en waarom heb je dit onderzoek uitgevoerd? (Vermeld kernachtig de opdracht, het doel en de probleemstelling);
  • Hoe heb je het onderzoek uitgevoerd?;
  • Wat zijn je belangrijkste bevindingen?;
  • En in het verlengde daarvan: Wat zijn de belangrijkste conclusies, aanbevelingen en/of suggesties?

In het kort: Wat is waarom en hoe onderzocht en wat is het resultaat?

De antwoorden die je hierop geeft moeten wel te herleiden zijn uit de inhoud van je scriptie. Er mag hier dus geen nieuwe informatie in staan. Werk ieder antwoord uit in een aparte alinea, zodat je een goed leesbare tekst hebt. 

Neem de antwoorden niet één voor één over uit je scriptie, maar herschrijf ze juist. In een samenvatting vermeld je namelijk het meest essentiële, waarin je niet al teveel in detail treedt. Mocht de lezer meer willen weten van wat je in je samenvatting beweert, dan kan hij zich daarnaartoe een weg banen via de inhoudsopgave van je scriptie.

Last but not least

Laat je niet teveel leiden door de kwantiteitseis die aan je samenvatting wordt gesteld. Zorg ervoor dat je eerst de belangrijkste punten hebt uitgewerkt en kijk vervolgens of je het aantal woorden al dan niet moet indammen. Je doet er verstandig aan om je samenvatting ook door anderen te laten lezen. De gedachte hierachter is dat een samenvatting ook begrijpelijk moet zijn voor de lezer die het rapport (nog) niet gelezen heeft. 

Checklist samenvatting, de samenvatting:
* Voldoet aan de kwantiteitseis van je opleiding (uitgangspunt maximaal één A4);
* Bevindt zich direct na de omslagpagina of na het voorwoord en voor de inhoudsopgave;
* Bevat geen nieuwe informatie (de beweringen zijn te herleiden uit de inhoud van je scriptie) en geen (literatuur)verwijzingen;
* Is goed leesbaar (bevat alinea’s en is begrijpelijk voor iedere lezer);
* Bevat een kernachtige omschrijving van de opdracht, het doel en de volledige probleemstelling;
* Bevat een kernachtige omschrijving van je methode van aanpak;
* Bevat de belangrijkste resultaten van je uitgevoerde onderzoek;
* Bevat de belangrijkste conclusies, aanbevelingen en/of suggesties.


Veel succes met het schrijven van je (management)samenvatting voor je scriptie!

 

Foto intro door  Daniel Foster


0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 0 Flares ×

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *