0 Flares 0 Flares ×

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.afstudeersucces.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Afstudeersucces zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Afstudeersucces niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Afstudeersucces garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afstudeersucces wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Wanneer Afstudeersucces links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Afstudeersucces worden aanbevolen. Afstudeersucces aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen

Afstudeersucces behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×