Bronvermelding: Hoe ga je correct om met bronnen in scriptieland?

0 Flares 0 Flares ×

Bronvermelding literatuurlijst conform APA, Harvard en Vancouver

Voor je afstudeeronderzoek gebruik je ongetwijfeld informatie van andere mensen. Informatie wat niet je eigen werk is, maar het werk van een ander. Dit kan bijvoorbeeld een jaarverslag, een artikel uit een tijdschrift of een strategisch marketingmodel zijn. In de regel geldt dat het overnemen van andermans werk zonder bronvermelding plagiaat en fraude is. Studenten realiseren zich te weinig hoe ze zorgvuldig met bronnen moeten omgaan en hoe ze daar correct naar moeten verwijzen.

Het kan zijn dat je opleidingsinstituut wilt dat je een specifieke referentiestijl consequent toepast in je scriptie. Dit artikel behandelt drie referentiestijlen die vaak voorkomen in scriptieland, namelijk de APA-, Harvard- en Vancouverstijl.

Noodzaak en functie

Maar eerst even stilstaan bij de noodzaak en functie van bronvermelding. De bron moet ten eerste controleerbaar zijn. De lezer van je scriptie moet de mogelijkheid hebben om bepaalde informatie uit een publicatie te verifiëren. Heb je bijvoorbeeld een bepaald model wel juist geïnterpreteerd? Heb je die financiële kengetallen uit het jaarverslag wel goed begrepen? Vooral wanneer er bij de lezer twijfel ontstaat over de juistheid van de informatie wil hij zich kunnen beroepen op de bron.

Daarnaast laat het veelvuldig verwijzen naar bronnen zien dat je je verdiept hebt in de literatuur. Het toont aan dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en het maakt je scriptie ‘sterker’. Het laat zien dat je voldoet aan de eis dat je scriptie een verdiepend hoofdstuk in de vorm van een literatuurstudie moet bevatten.

Tot slot doe je er verstandig aan de bron erbij te vermelden, zodat je je niet schuldig maakt aan plagiaat en fraude. Mocht je andermans werk overnemen zonder bronvermelding, dan maak je hoogstwaarschijnlijk inbreuk op het auteursrecht van de maker.

De APA-stijl

De APA (American Psychological Association) bronvermelding is een auteur-datum principe. Dit houdt in dat je in de tekst naar de bron verwijst met de achternaam van de auteur(s) en het jaar van publicatie van het werk. In de literatuurlijst vermeld je een complete referentie. Een verwijzing naar een hoofdstuk uit een boek conform de APA-stijl ziet er als volgt uit:

In tekst(*):
Bijna 90% van de consumenten doet online aankopen (Quix & van der Kind, 2012).

In de literatuurlijst:
Quix, F., & van der Kind, R. (2012). Behoefte van de consument. In F. Quix, & R. van der Kind,
Retailmarketing (5e ed., pp. 127-128). Houten: Noordhoff Uitgevers.

Toelichting:
Auteurs hoofdstuk boek. (Jaar van uitgave boek). Titel hoofdstuk boek. In auteurs boek, 
titel boek (editie/druk boek, pp. paginanummer(s)). Plaats uitgeverij: Naam Uitgeverij.
(*) Als er 3, 4 of 5 auteurs zijn, dan vermeld je bij de eerste verwijzing alle auteurs. Bij de volgende verwijzing(en) vermeld je alleen de eerste auteur, gevolgd door “et al.”. Als er 6 of meer auteurs zijn, dan vermeld je direct bij de eerste verwijzing de eerste auteur gevolgd door “et al.”.

De Harvardstijl
Deze referentiestijl verschilt op het eerste gezicht weinig met de APA-stijl. Het auteur-datum principe is hetzelfde en de bronnen staan in de literatuurlijst ook alfabetisch op auteur. Het verschil zit hem vooral in de interpunctie. Een verwijzing naar een hoofdstuk uit een boek conform de APA-stijl ziet er als volgt uit:
In tekst(*):
Bijna 90% van de consumenten doet online aankopen (Quix & van der Kind, 2012).

In de literatuurlijst:
Quix, F. & van der Kind, R., 2012. Behoefte van de consument. In: Retailmarketing. 5e ed.
Houten: Noordhoff Uitgevers, pp. 127-128.

Toelichting:
Auteur(s) hoofdstuk boek. Jaar van uitgave bron. Titel hoofdstuk boek. In: Titel boek. 
Editie/druk boek. Plaats uitgeverij: Naam uitgeverij, pp. paginanummer(s).
(*) Als er meer dan 3 auteurs zijn, dan vermeld je in de tekst alleen de eerste auteur, gevolgd door de vermelding “et al” (Quix et al, 2012). 

De Vancouverstijl
De Vancouverstijl is een numerieke referentiestijl. Alle verwijzingen worden genummerd in de volgorde waarin ze in de tekst worden vermeld. Een verwijzing naar een hoofdstuk uit een boek conform de Vancouverstijl ziet er als volgt uit:
In tekst: 
Bijna 90% van de consumenten doet online aankopen (1).

In de literatuurlijst(*): 
1. Quix F, van der Kind R. Behoefte van de consument. In: Quick F, van der Kind R. editors. 
Retailmarketing. 5e ed. Houten: Noordhoff Uitgevers; 2012. p. 127-128.

Toelichting: 
Auteur(s) hoofdstuk boek. In: Auteur(s) boek editors. Titel boek. Editie/druk boek. Plaats 
uitgeverij: Naam uitgeverij; Jaar van uitgave boek. Paginanummer(s).
(*) Indien het een eerste editie betreft, dan neem je deze editie niet op in de bronvermelding.

Verschillende type bronnen

Uiteraard zijn er naast boeken ook andere typen bronnen, zoals vakbladen, rapporten, (documenten van) websites en jaarverslagen. Wat je aan velden invult verschilt per type bron. In Microsoft Word kun je met een functie automatisch bronnen aanmaken en beheren (Via het tabblad “Verwijzingen” bij “Citaten en bibliografie”). Hierbij heb je de keuze uit meerdere referentiestijlen en kun je in het beheerpaneel het type bron en de bijbehorende invulvelden invullen. De Vancouverstijl heeft Word er niet standaard op zitten. Mocht je deze referentiestijl (of een andere) willen hanteren, dan kun je die hier installeren. Na het invoeren van één of meerdere bronnen kun je automatisch een literatuurlijst invoegen.

In de tabel hieronder zie je hoe je naar een artikel op het internet en naar een artikel uit een vakblad refereert in je literatuurlijst conform de referentiestijlen APA en Harvard.

Bronvermelding per brontype in literatuurlijst

Een literatuurlijst mag uitsluitend bronnen bevatten waar je in de tekst naar hebt verwezen. 

Er zijn dus degelijke verschillen tussen de APA-, Harvard- en Vancouverstijl en uiteraard zijn er meer richtlijnen voor het gebruik van deze referentiestijlen dan hier behandeld is. Het belangrijkste is dat je nagaat welke referentiestijl op jouw scriptie van toepassing is en dat je ervoor zorgt dat je deze stijl consequent en juist doorvoert.

 

Foto intro door: suzanne chapman

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 0 Flares ×
One Comment

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *