Afstudeervoorstel schrijven? Let’s get started!

0 Flares 0 Flares ×

Afstudeervoorstel schrijven

Er staat je een bijzonder leuke uitdaging te wachten. Enerzijds ben je opgelucht dat je een opdrachtgever hebt gevonden, maar anderzijds begint het echte werk pas. Tijd voor echte “hands-on” mentaliteit. Wil je goed uit de startblokken komen? Begin met het schrijven van een afstudeervoorstel! In dit blog lees je hoe je dat het beste kunt doen.

Initiatieffase

In deze fase begin je met het uitzetten van de lijnen van je onderzoek. In samenspraak met je opdrachtgever bepaal je met welke vraag of probleem je denkt af te studeren. Dit wordt vaak de probleemstelling genoemd. De probleemstelling kun je bepalen door het probleem grondig te analyseren. Dit doe je door je opdrachtgever te bevragen – bijvoorbeeld aan de hand van de 6-W’s – en door de literatuur te bestuderen. Raadpleeg artikelen, brancherapporten, interne stukken, soortgelijke onderzoeken etc.

Na een opzetje van je probleemanalyse en probleemstelling dien je na te denken over hoe je je onderzoek verder gaat operationaliseren. Oftewel op welke manier denk je een antwoord te kunnen geven op je probleemstelling en bij te kunnen dragen aan het doel dat je met het onderzoek wilt bereiken? Bereidt de gesprekken met je opdrachtgever goed voor en brainstorm erop los. Een handig document om het onderwerp en richting van je afstudeeronderzoek beknopt zwart op wit te zetten is deze vragenlijst. Dit document kan je goed op weg helpen om je onderzoek op poten te zetten.

Afstudeervoorstel schrijven

In een afstudeervoorstel beschrijf je de verzamelde input uit de initiatieffase. Door middel van dit voorstel kan je opleiding bepalen of je afstudeeronderzoek aan de eisen voldoet en voldoende potentie heeft. Houdt het voorstel kort en bondig, vaak beslaat het niet meer dan enkele pagina’s. Het afstudeervoorstel dient in ieder geval een kernachtig beeld te geven van de volgende punten:

  • De opdrachtgever
  • De drijfveren voor en het doel van de opdracht
  • Een voorlopige probleemverkenning, probleemstelling en deelvragen
  • Een voorlopige onderzoeksafbakening
  • Een voorlopige, globale planning
  • Een voorlopige literatuurlijst

Deze punten ga je in een Plan van Aanpak verder uitwerken. Je werkt dan toe van initiatieffase naar definitiefase. Het is belangrijk dat je van meet af aan veel aandacht besteedt aan de probleemanalyse en probleemstelling. Een goede probleemstelling kan je later namelijk een hoop kopzorgen schelen. Het zorgt ervoor dat je focus en richting hebt.

Dus heb je zojuist een opdrachtgever gevonden? Schrijf dan eerst een afstudeervoorstel. Stel richtinggevende vragen en bepaal samen met je opdrachtgever de richting van je onderzoek.


0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 0 Flares ×
One Comment

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *